top of page
ארי אלון על חיים נחמן ביאליק. חלק א
14:16

ארי אלון על חיים נחמן ביאליק. חלק א

העברים הוא מיזם של תיעוד הקאנון של התרבות העברית, שכולל סרטים, ספרים ושיחות וידיאו. במסגרתו נוצרו הסרטים התיעודיים "מלך היהודים" על ביאליק, "לאה גולדברג בחמישה בתים" ו"שבעת הסלילים של יונה וולך", יצא לאור הספר "זאת היונה" על יצירת וולך בעריכת הלית ישורון ויאיר קדר והספר "לאה גולדברג - ספר, סרט, מבחר שירים" מאת גדעון טיקוצקי. במהלך העבודה על המיזם, תועדו עשרות רבות של עדים, מומחים ופרשנים שהכירו וחקרו והתקרבו ליוצרים הקנוניים בתרבות העברית. מתוך הכרה בחשיבות התיעוד האישי והישיר, באתר שלפניכם מובאים הראיונות שנערכו עם העדים הללו, שחלקם אינם בין החיים כבר. כדי להקל על הצפייה, ערכנו סרטונים של בין עשר לעשרים דקות מכל שיחה שקיימנו, ולעתים חילקנו לכמה חלקים את השיחה. כל הראיונות צולמו במהלך העשור האחרון ונערכו בסיועם של מפעל הפיס ושירות הסרטים הישראלי. צפייה מהנה, יאיר קדר בקרו באתרי הסרטים: www.ivrim.co.il www.leagoldbergmovie.com www.yona-film.com www.bialikfilm.com
ארי אלון על חיים נחמן ביאליק. חלק ב
16:39
ארי אלון על חיים נחמן ביאליק. חלק ג
15:29
ארי אלון על חיים נחמן ביאליק. חלק ד
09:57
bottom of page