top of page
800px-Hezekiah_-_Manasseh_-_Amon.jpeg

המנשה

בסוף השנה החמישים וחמש למלכותי איבדתי לחלוטין את זכרוני. נכשלו מאמציהם של טובי רופאי האליל האשוריים להעלות מתהום הנשיה את חצי המנשה שבי

רומן בהמשכים 

bottom of page