top of page

מִדְרָשׁ יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם

אמר רבי שלדון: כל המחרף את ישראל היום אינו אלא פלשתיני שנאמר (שמואל א יז י) "וַיֹּאמֶר הַפְּלִשְׁתִּי אֲנִי חֵרַפְתִּי אֶת מַעַרְכוֹת יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם"

ואמר רבי שלדון: מנין שדברי "ישראל היום" הם דברי אלהים חיים? – שנאמר (מלכים א יח לו) "ה` אֱלֹהֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיִשְׂרָאֵל הַיּוֹם"

ואמר רבי שלדון: גדולה קריאת "יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם" מקריאת שמע, שבקריאת שמע נאמר (דברים ו ד) "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" ואילו בקריאת "יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם" נאמר (דברים כז ט) "הַסְכֵּת וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם"

פוסטים קשורים

הצג הכול

רבי אבהו הוא אבא שלי ואני הוא בר אבא

רבי אבהו הוא אבא שלי ואני הוא בר אבא[1] זה הכל דיאלקטיקה בין הנטיה של אבא שלי להבהיר כל דבר מעורפל והסטיה שלי לערפל את הדבר הכי בהיר. אני חושב שזה ההבדל המהותי בין בעל האגדתא לבין בעל השמעתא. ליתר דיו

מנצפ"ך צופים אמרום

עיבוד שיעור של ארי על ידי יונה ארזי "בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל", כך פעמיים ביחזקאל. מעניין לראות מה קורה לצופה ולצופים בכלל כשהם מגיעים לתלמודים ולמדרשים. הנבואה הגיעה לקיצה עם חגי זכריה ומלאכי אח

בלגן בא לגן (מבוא להגדה אורבנית של פסח)

יש בלגן מרתק בכל אחד מ929 פרקי התנך. הרבנים חרדים מפני הבלגן הזה ומנסים לעשות סדר בכל פרק ובכל פסוק. יחזקאל הדרשן לא אוהב את הסדר הרבני המאולץ - הוא שואף להחזיר לתנך את יופיו הפראי ולעשות בו בלגן. יחז

Comentários


bottom of page