top of page

תחיית המתים מניין? - קל וחומר מחיטה, ממים, מזכוכית ומכל חומר טוב (חלק 16)

אמר לו קיסר לרבן גמליאל: אומרים אתם שהמתים יחיו, והרי הם מעפר, והאם אפשר להחיות מעפר? אמרה בת הקיסר לרבן גמליאל: הנח לו ואני אשיבנו: שני יוצרים יש בעירנו, אחד יוצר מן המים ואחד יוצר מן הטיט, איזה מהן משובח? אמר לה: זה שיוצר מן המים. אמרה לו: מן המים צר, מן הטיט לא כל שכן? (מתורגם חלקית) -

הקיסר מטיל ספק באמינות של תחיית המתים ושואל את רבן גמליאל אם בני האדם שהם עפר יכולים לקום לתחיה? בת הקיסר מציעה לרבן גמליאל לענות במקומו בעזרת משל על שני יוצרים יש בעירנו (מזכיר כמובן את שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו) האחד יוצר במים והאחר בטיט, והיא גורמת לאביה להודות שהיצירה ממים היא יותר קשה מיצירה מטיט, ואז היא מחכה עם הקל וחומר המוכן ועם הנמשל וסוגרת עניין - אם אלהים הצליח ליצור מן המים אז קל וחומר שיהיה לו הרבה יותר קל ליצור חיים מן העפר. מהי יצירתו של האלהים מן המים? לפי רש"י והיד רמה הכוונה ליצירת האדם מטיפה של זרע ("אמרה לו אף הקדוש ברוך הוא מאחר שיוצר מטיפה של שכבת זרע שהיא כמים מן העפר לא כל שכן – היד רמה) שטיינזאלץ כותב: "אם ברא ה' את כל העולם מן המים ודאי שיוכל לברוא בני אדם שוב מן העפר"....


דבי רבי ישמעאל תנא: קל וחומר מכלי זכוכית, מה כלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם, נשברו - יש להן תקנה, בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא - על אחת כמה וכמה -

שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה: מאי דכתיב (איוב כח יז) "לֹא־יַעַרְכֶנָּה זָהָב וּזְכוֹכִית וּתְמוּרָתָהּ כְּלִי־פָז" - אמר לו: אלו דברי תורה, שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוחין לאבדן ככלי זכוכית. אמר לו: רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא: מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו יש להם תקנה, אף תלמיד חכם, אף על פי שסרח יש לו תקנה. - אמר לו: אף אתה חזור בך! - אמר לו: כבר שמעתי מאחורי הפרגוד: שובו בנים שובבים - חוץ מאחר (בבלי חגיגה טו א) -

אם נשלב את הקל וחומר של רבן גמליאל לתוך שיחת הלימוד של אלישע ומאיר הרי שאלישע יכול לומר זאת גם מקל וחומר – ומה כלי זכוכית שהם מעשה ידי אדם יש להם תקנה תלמיד חכם שהוא מעשה ידי אלהים על אחת כמה וכמה...

השאלה אם אלישע רוצה או יכול לגייס את אלהים לטובתו, ולהסכים שתלמיד חכם הוא מעשה ידי אלהים. הרי ההסכמה או אי ההסכמה לקביעה הזו גרמה לו לקצץ בנטיעות ולכפור בעיקר.

חוץ מזה לא ברור מה דעת אלישע על היחס בין תלמיד חכם לאדם. האם תלמיד חכם הוא בכלל אדם, ואם לא – האם הוא אלוהי יותר או בהמי יותר? האם עצם יכולתו להמריא לפרדס הופכת אותו לאלוהי יותר או שעצם היותו יצירתי יותר הופך אותו ליצרי יותר וכל הגדול מחברו (ביצירתיות) גדול ממנו ביצריות...

ואולי עצם העובדה שהוא כבר שמע מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר היא ההוכחה בשבילו שהוא איבד את הסיכוי לחזור בתשובה... ומן המפורסמות הוא שההחזרה בתשובה היא היא החייאת המתים (תשאלו את כל פלוגות המחץ של המחזירים בתשובה) שהרי מן המפורסמות הוא כי כל מי שגורם לרשע להפוך להיות צדיק הוא ממש, אבל ממש, מחיה מתים. כי הרשעים קרויים מתים בחייהם והצדיקים קרויים חיים במותם...

בת הקיסר שקלה קל וחומר מהמים החמורים על העפר הקל, והגיעה למסקנה שאלהים יכול בקלי קלות להחיות ישני עפר ; רבן גמליאל שקל קל וחומר מכלי זכוכית החמורים שאף על פי שהם מעשה ידי אדם יש להם תקנה על האדם הקל שהוא מעשה ידי אלהים (בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא)...

בקצור, מסע השיווק של תחיית המתים נמשך. לצד מתקפת הפסוקים המוכיחים לנו שוב ושוב שתחיית המתים מן התורה, אנו זוכים גם לסדרת הוכחות "לוגיות" ממש לתחיית המתים. זה עתה זכינו לרצף שלשלושה "קל-וחומֶרִים" נטולי פסוקים ועל טהרת הלוגיקה – קל וחומר מכלים שבורים ; קל וחומר ממים, והגדול מכולם – קל וחומר מחיטה. עכשיו אפילו הספקנים הגדולים שבינינו אמורים להשתכנעסופית שתחיית המתים זה מאסט....

פוסטים קשורים

הצג הכול

האם הקמים לתחיה ייכנסו לעולם הבא עם מומיהם? (חלק 22)

ריש לקיש רמי: כתיב (ירמיהו לא ז-ח) "הִנְנִי מֵבִיא אוֹתָם מֵאֶרֶץ צָפוֹן וְקִבַּצְתִּים מִיַּרְכְּתֵי־אָרֶץ, בָּם עִוֵּר וּפִסֵּחַ הָרָה וְיֹלֶדֶת יַחְדָּו קָהָל גָּדוֹל יָשׁוּבוּ הֵנָּה", וכתיב (ישעי

Comments


bottom of page